കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum

Kunjammayum Koottukaarum from the blurb from the blurb

 • Title: കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum
 • Author: Uroob
 • ISBN: 9788130001579
 • Page: 205
 • Format: Paperback
 • from the blurb from the blurb

  • ✓ കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum || Å PDF Download by ✓ Uroob
   205 Uroob
  • thumbnail Title: ✓ കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum || Å PDF Download by ✓ Uroob
   Posted by:Uroob
   Published :2019-09-15T17:24:58+00:00


  About “Uroob

  • Uroob

   P C Kuttikrishnan, popularly known by his penname Uroob Malayalam 1915 1979 was a famous Malayalam writer from Kerala state, South India He along with writers like Basheer, Thakazhi, Kesavadev, and Pottekkatt formed the progressive writers in Malayalam during the twentieth century Uroob is a recipient of Kendra Sahithya Academy Award Malayalam for his novel Sundarikalum Sundaranmarum  536 thoughts on “കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *